Ikon för Rikstermbanken

primär ciliär dyskinesi

svenska termer: primär ciliär dyskinesi
PCD
förklaring:

Ett samlingsnamn för en grupp ärftliga sjukdomar som påverkar kroppens flimmerhår (cilier) så att slem samlas i luftvägarna med ökad risk för infektioner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008