Ikon för Rikstermbanken

pressoreffekt

svensk term: pressoreffekt
förklaring:

Om ett läkemedel har en blodtryckshöjande effekt. Motsatsen är depressoreffekt, vilket betyder att läkemedlet sänker blodtrycket.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008