Ikon för Rikstermbanken

prepubertal

svensk term: prepubertal
definition:

som har att göra med tiden som föregår puberteten

anmärkning:

Puberteten är detsamma som könsmognad, och inträffar ofta i de tidiga tonåren.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008