Ikon för Rikstermbanken

preload

svensk term: preload
definition:

trycket i någon av hjärtats kammare strax före blodet pumpas ut antingen i lungkretsloppet (höger kammare) eller ut i blodomloppet (vänster kammare)

anmärkning:

Preload ökas bland annat vid ökat blodtryck. Preload minskas bland annat då pulsen ökar för att tiden då kamrarna blodfylls minskas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008