Ikon för Rikstermbanken

prekursorlösning

svensk term: prekursorlösning
definition:

lösning innehållande radioaktiva ämnen för att kunna märka olika substanser radioaktivt för att användas i exempelvis cancerbehandling

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008