Ikon för Rikstermbanken

preexpositionsprofylax

svensk term: preexpositionsprofylax
definition:

förebyggande behandling, t.ex. vaccination, inför känd eller förmodad smittoexponering

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008