Ikon för Rikstermbanken

preeklampsi

svenska termer: preeklampsi
havandeskapsförgiftning
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008