Ikon för Rikstermbanken

potent

svensk term: potent
förklaring:

Beskriver hur stor kraft något har. Ett potent läkemedel förväntas vara kraftfullt, alltså högeffektivt. Ett potent läkemedel har fördelen att det kan ges i lägre dos än ett lågpotent läkemedel men ändå ge samma effekt som det lågpotenta.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008