Ikon för Rikstermbanken

posttraumatiskt stressyndrom

svensk term: posttraumatiskt stressyndrom
förklaring:

Posttraumatiskt stressyndrom kan drabba personer som varit utsatta för en traumatisk situation t.ex. våldtäkt, misshandel, olycka eller krig. Symtomen är bl.a. ökad vaksamhet på yttre händelser, sömnstörningar, skuldkänslor, minnessvårigheter och undvikande av allt som påminner om traumat.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008