Ikon för Rikstermbanken

port-a-cath

svenska termer: port-a-cath
Port-A-Cath
förklaring:

Port-a-cath är ett medicinskt hjälpmedel vilket sätts in precis under huden så att den står i kontakt med ven. Utrustningen kan dels användas för att snabbt ta blodprover på patienten men också för att snabbt kunna injicera läkemedelslösningar direkt till blodomloppet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008