Ikon för Rikstermbanken

polysomnografi

svensk term: polysomnografi
definition:

metod för att mäta flera parametrar under sömnen t.ex. hjärtaktiviteten, hjärnaktiviteten, kroppsrörelser och ögonrörelser

anmärkning:

Elektriska signaler tas upp i elektroder som sätts fast på kroppen och signalerna skickas vidare till en dator för registrering.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008