Ikon för Rikstermbanken

polypeptid

svensk term: polypeptid
förklaring:

En polypeptid består av minst 10–20 aminosyror och är en grundenhet i alla proteiner. Aminosyrorna bildar långa kedjor med hjälp av peptidbindningar. Polypeptider som bygger upp proteiner har oftast en molekylvikt på flera tusen Dalton (enhet för atommassa).

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008