Ikon för Rikstermbanken

polynoxylin

svensk term: polynoxylin
definition:

förening bildad av formaldehyd och urea som används för att oskadliggöra svampar och bakterier

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008