Ikon för Rikstermbanken

polyfarmaci

svensk term: polyfarmaci
förklaring:

Polyfarmaci är då en patient står på flertalet läkemedel samtidigt. Ju fler läkemedel som administreras desto mer komplex blir behandlingen då risken för interaktioner mellan de olika läkemedlen ökar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008