Ikon för Rikstermbanken

polycythaemia vera

svenska termer: polycythaemia vera
äkta polycytemi
förklaring:

S.k. äkta polycytemi, där antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar stiger. Det är främst antalet röda blodkroppar som ökar. Sjukdomen kan utvecklas till blodcancersjukdomen kronisk myeloisk leukemi. Behandlingen består i åderlåtning samt ibland cellhämmande medel.

latinsk term: polycythaemia vera
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008