Ikon för Rikstermbanken

polycytemi

svensk term: polycytemi
förklaring:

Polycytemi innebär en förhöjd halt av röda blodkroppar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008