Ikon för Rikstermbanken

polyartikulär

svensk term: polyartikulär
definition:

som har att göra med flera leder

anmärkning:

En polyartikulär sjukdom innebär alltså att den kan drabba flera olika leder.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008