Ikon för Rikstermbanken

pneumonit

svensk term: pneumonit
förklaring:

Lunginflammation med annan orsak än bakteriell infektion, t.ex. kemisk påverkan, överkänslighetsreaktion, strålning eller vid reumatisk sjukdom.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008