Ikon för Rikstermbanken

pneumoni

svenska termer: pneumoni
lunginflammation
definition:

inflammation av lungan som oftast beror på bakterier

anmärkning:

Andra orsaker kan vara till exempel virus eller inandning av giftiga ämnen. Det är vanligt att drabbas av feber i samband med en lunginflammation. Cirka 1 % av befolkningen drabbas varje år av lunginflammation.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008