Ikon för Rikstermbanken

pleural

svensk term: pleural
definition:

som har att göra med den s.k. lungsäcken

anmärkning:

Lungsäcken är en tunn hinna som omsluter lungorna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008