Ikon för Rikstermbanken

pletysmografi

svensk term: pletysmografi
definition:

mätmetod för att studera volymförändringar i en viss del av kroppen, t.ex. pga. blodtillförsel

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008