Ikon för Rikstermbanken

plastampull

svensk term: plastampull
definition:

liten läkemedelsbehållare av plast som innehåller en injektionsvätska

anmärkning:

Behållaren och förslutningen är gjorda i ett stycke för att bevara läkemedlet sterilt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008