Ikon för Rikstermbanken

plasmidmedierad

svensk term: plasmidmedierad
förklaring:

Beskriver ett sätt som antibiotikaresistens kan uppstå på. Vissa plasmider innehåller arvsmassa som gör bakterierna resistenta mot något antibiotikum. När en sådan plasmid skickas runt i en grupp bakterier sprids resistensegenskapen effektivt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008