Ikon för Rikstermbanken

placebo

svensk term: placebo
förklaring:

Avser oftast en tablett utan något aktivt läkemedel, en s.k. blindtablett. Placeboeffekt är alltså den effekt som inte beror på läkemedel, utan på förväntningarna man har då man tar ett läkemedel. Placebo används i s.k. kliniska prövningar där man testar nya läkemedel för att kontrollera deras effekt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008