Ikon för Rikstermbanken

piller

svensk term: piller
förklaring:

Äldre form av läkemedelsberedning i form av små kulor som tillverkades för hand på apotek. Dessa har nu praktiskt taget helt ersatts av maskintillverkade tabletter. Uttrycket lever kvar i exempelvis p-piller.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008