Ikon för Rikstermbanken

periosteal

svensk term: periosteal
definition:

som har att göra med periost, dvs. benhinnor

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008