Ikon för Rikstermbanken

periarteritis nodosa

svenska termer: periarteritis nodosa
panarteritis nodosa
polyarteritis nodosa
förklaring:

Periarteritis nodosa är en sjukdom med flera namn, bl.a. polyarteritis nodosa samt panarteritis nodosa. Den är mycket ovanlig, och yttrar sig i blodkärlsinflammationer. De vanligaste symtomen är avmagring, feber samt led- och muskelvärk.

latinska termer: periarteritis nodosa
panarteritis nodosa
polyarteritis nodosa
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008