Ikon för Rikstermbanken

perfusion

svensk term: perfusion
definition:

genomspolning med vätska av t.ex. ett organ eller blodkärl för att göra det blodfritt vid en transplantation

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008