Ikon för Rikstermbanken

peptostreptokock

svensk term: peptostreptokock
förklaring:

En bakterie som finns normalt hos människan. Den är ofarlig för friska personer men hos personer med nedsatt immunförsvar kan den ge infektioner i mjukdelarna. Den kan orsaka varbölder på olika ställen i kroppen.

latinsk term: Peptostreptococcus spp.
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008