Ikon för Rikstermbanken

peptidoglykan

svenska termer: peptidoglykan
murein
förklaring:

En polypeptid (ett väldigt kort protein) med inbyggda sockermolekyler. Peptidoglykanerna hjälper till att bygga upp de flesta bakteriers cellvägg. Många antibiotika, bland annat penicillinerna, verkar genom att förhindra bildningen av peptidoglykanerna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008