Ikon för Rikstermbanken

peptid

svensk term: peptid
förklaring:

En kortare kedja av aminosyror. En peptid är alltså ett kort protein. Det finns dock ingen exakt gräns för hur många aminosyror kedjan måste bestå av för att en peptid ska övergå till att vara ett protein.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008