Ikon för Rikstermbanken

patogen (1)

svensk term: patogen (1)
förklaring:

Samlingsnamn för alla levande smittämnen, med andra ord för alla bakterier, virus, svampar och parasiter som kan göra oss människor sjuka.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008