Ikon för Rikstermbanken

patogen

svensk term: patogen
förklaring:

Samlingsnamn för alla levande smittämnen, med andra ord för alla bakterier, virus, svampar och parasiter som kan göra oss människor sjuka.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008