Ikon för Rikstermbanken

partiellt anfall

svensk term: partiellt anfall
definition:

epileptiskt anfall där bara vissa delar av hjärnan aktiveras

anmärkning:

Symtomen blir olika beroende på vilken del/delar av hjärnan som berörs.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008