Ikon för Rikstermbanken

partialtryck

svensk term: partialtryck
definition:

det tryck som en enskild gas orsakar, som bidrar till totaltrycket

anmärkning:

Partialtryck används för att beskriva halten av i blodet lösta gaser.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008