Ikon för Rikstermbanken

paroxysmal supraventrikulär takykardi

svenska termer: paroxysmal supraventrikulär takykardi
hjärtrusningsattack
definition:

hjärtrymstörning som kännetecknas av plötsliga attacker med snabb hjärtrytm och hög puls

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008