Ikon för Rikstermbanken

paroxysmal

svensk term: paroxysmal
definition:

med anfallsvis förekommande symtom

anmärkning:

Ett exempel är paroxysmal takykardi som är plötsliga anfall av snabb hjärtrytm.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008