Ikon för Rikstermbanken

parosmi

svensk term: parosmi
definition:

onormal eller felaktig luktförnimmelse som kan bero på skada eller sjukdom i hjärnans luktcentrum

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008