Ikon för Rikstermbanken

parestesi

svensk term: parestesi
förklaring:

När man upplever myrkrypningar, stickningar eller liknande i huden. Detta kan bl.a. bero på nervskador.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008