Ikon för Rikstermbanken

parenteral

svensk term: parenteral
förklaring:

Betyder bokstavligen ”utanför tarmen”. Till exempel är parenteral administrering av läkemedel ett samlingsbegrepp för alla de sätt man kan inta ett läkemedel på utan att det passerar tarmen. Det vanligaste av dessa är att injicera läkemedlet direkt in i en ven (s.k. intravenös administrering).

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008