Ikon för Rikstermbanken

parenkym

svensk term: parenkym [ky:’m] 
definition:

den del av kroppens inre organ som består av de ”arbetande” cellerna

anmärkning:

T.ex. är det själva levercellerna i levern som utgör parenkym, medan hela levern även består av bl.a. blodkärl, nerver och bindväv.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008