Ikon för Rikstermbanken

paratyfoidfeber

svensk term: paratyfoidfeber
definition:

sjukdom som orsakas av bakterien Salmonella paratyphi, som sprids via födoämnen eller vatten

anmärkning:

Sjukdomen kan vara allt från knappt märkbar till mycket allvarlig. De vanligaste symtomen är feber, diarré och buksmärtor, men i allvarliga fall kan patienterna drabbas av tarmblödningar. Paratyfoidfeber, som är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige, behandlas med antibiotika.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008