Ikon för Rikstermbanken

parakrin

svensk term: parakrin
förklaring:

När ett ämne verkar parakrint betyder det att ämnet utsöndras från en cell, och sedan påverkar en annan närliggande cell.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008