Ikon för Rikstermbanken

parakockidioidomykos

svensk term: parakockidioidomykos
förklaring:

Svampinfektion som vanligtvis startar i lungorna och sedan sprider sig till hud och andra organ. Infektionen ger upphov till feber, hosta, bröstsmärtor och andningssvårigheter och kan obehandlad ha dödlig utgång. Ingen smittorisk finns mellan människor.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008