Ikon för Rikstermbanken

palmar-plantar erytrodysestesi

svenska termer: palmar-plantar erytrodysestesi
hand-fotsyndromet
definition:

biverkan som kan uppkomma vid behandling med cytostatika

anmärkning:

Symtomen är bl.a. stickningar, svullnad och smärta.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008