Ikon för Rikstermbanken

oxazepam

svensk term: oxazepam
förklaring:

Aktiv substans av typen bensodiazepin. Oxazepam har lugnande, muskelavslappnande samt ångestdämpande effekter.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008