Ikon för Rikstermbanken

ovarialcysta

svensk term: ovarialcysta
definition:

sjuklig blåsbildning som kan uppstå i kvinnans äggstockar

anmärkning:

Äggstockarna är kvinnans könskörtlar och avsöndrar äggceller och hormoner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008