Ikon för Rikstermbanken

orkiektomi

svenska termer: orkiektomi
orkektomi
orkidektomi
förklaring:

När man med ett kirurgiskt ingrepp tar bort en eller båda testiklarna. Om man tar bort båda testiklarna kallas det även kastration.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008