Ikon för Rikstermbanken

organism

svensk term: organism
definition:

levande varelse som kan vara antingen encellig eller flercellig

anmärkning:

De kan vara mikroorganismer, djur eller människor men gemensamt för alla organismer är att deras uppbyggnad möjliggör ett självständigt liv.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008