Ikon för Rikstermbanken

ordination

svensk term: ordination
definition:

föreskrift från en läkare eller annan förskrivare om behandling med läkemedel vid en sjukdom

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008