Ikon för Rikstermbanken

optikusneurit

svensk term: optikusneurit
definition:

inflammation i synnerven

anmärkning:

Nervens förmåga att förmedla ljusimpulser försämras och synen kan bli nedsatt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008